Erasmus+

Başvuru Şartları

ERASMUS+ FOR EVERYBODY


"Erasmus Application Call" is held twice a year at the beginning of each semester.Conditions to apply:

Ø  At least 2.2 CGPA for Bachelor Degree Students
Ø  At least 2.5 CGPA for Master Degree Students (the students who have just started to their master-who does not have any CGPA will be evaluated with their graduation points from their previous degree-diploma grade.)
Ø  All Students have to participate to the Written English Exam and Speaking Exam which will be made by School of Foreign Languages.
Ø  2nd, 3rd and 4th class students can apply for study and internship mobility, because it is required enough academic knowledge for this experience.


How to Apply:

Applications are made online on our website (www.iro.hku.edu.tr ).


Procedure to be selected:
 • In the evaluation, 50% of CGPA and 50% of English Exam Result (%75 Written and % 25 Speaking) will be summed up.
 • It is mandatory to cut 10 points for previous participations (with or without grant) of Erasmus+ program.
 • The lowest exam result to be selected for Erasmus program is 65 out of 100.
 • It is mandatory to add 10 points to the disabled students. Students with disabilities are supported by additional grants.
 • Students who have taken the decision of protection or maintenance of rights under 2828 number social services law will be awarded by +10 points.
 • If the students that applies for the exam doesn't take the exam, they will be punished by cutting 5 points for their next applications.
 • The children of martyr and veteran will be awarded +15 points.
 • Mobility in the country of citizenship will have -10 points.
 • The monthly grant will be given to the selected student during their abroad education period.
 • The students can also waive from the grant support. The students who have applied and listed in the substitution list can benefit from the program without receiving a grant.
The selections do not guarantee the mobility until two points provided:

Ø  Acceptance of the host Institution
Ø  Student’s consistency
It is very important for the students to follow their applications to hosting institutions, preparing their Learning Agreements and processing their passport and visa issues. All these are under the student’s responsibility. International Relations Office always will be there for guidance and help.
You can find out the agreements we have for your department in the "Agreements" section of our website.

Conditions

HERKES İÇİN ERASMUS+


“Erasmus Başvuru Çağrısı” her yarıyıl başında olmak üzere yılda toplam 2 kez yapılmaktadır.


Başvuru Koşulları:

 
Ø  Lisans öğrencileri için en az 2,20 genel ortalama
Ø  Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50 genel ortalama (Yüksek lisansa yeni başlamış ve henüz herhangi bir ortalamaya sahip olmayan öğrencilerin lisans diploma puanları temel alınacaktır.)
Ø  Başvuru yapan bütün öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce yazılı ve sözlü sınavına girmesi zorunludur.
Ø  Bu deneyim için yeterli düzeyde akademik bilgi gerekli olduğu için Erasmus+ programına sadece 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri başvurabilir.


Nasıl Başvurulur:

Başvurular web sitemiz (www.iro.hku.edu.tr ) üzerinden online olarak yapılmaktadır.


Seçilme Süreci:
 
 • Değerlendirme sürecinde başvuran öğrencilerin genel ortalamasının %50’si ve İngilizce Sınav sonucunun %50 si (%75 yazılı, %25 sözlü sınav sonucu) alınarak toplam puan hesaplanır.
 • Daha önce programa katılmış öğrencilere (hibeli veya hibesiz) -10 puan uygulanması zorunludur.
 • Erasmus programına seçilebilmek için taban puan 100 üzerinden 65’tir.
 • Engelli öğrencilere +10 puan uygulanması zorunludur. Engelli öğrenciler ek hibe ile desteklenmektedir.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulanacaktır.
 • Sınava başvurmuş öğrencilerin, sınava girmemesi durumunda gelecek başvurularında -5 puan uygulanacaktır.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulanacaktır.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılıma -10 puan uygulanacaktır.
 • Seçilen öğrencilere, yurtdışında eğitim gördükleri süre için hibe verilecektir.
 • Öğrenciler hibe alma hakkından vazgeçebilirler. Başvuru yapmış ve yedek listede yer almış öğrenciler hibe almadan da programdan faydalanabilirler.
 
Aşağıdaki 2 madde sağlanmadan öğrencinin seçilmesi, Erasmus+ hareketliliğini garanti etmez:

Ø  Gidilecek kurumdan alınacak kabul dilekçesi
Ø  Öğrencinin süreçteki tutarlılığı
Seçilen öğrencilerin gidilecek kuruma yaptıkları başvuruları takip etmeleri, Öğrenim Anlaşmalarını hazırlamaları, pasaport ve vize işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu tür işlemler öğrencilerin sorumluluğu altındadır. Uluslararası İlişkiler Ofisi rehberlik ve yardım için her zaman yanınızdadır.
Bölümünüz için hangi ülkelerle anlaşmamız olduğunu web sitemizin “Agreements” bölümünde bulabilirsiniz.