Erasmus+

ERASMUS NEDİR?

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir. 

  • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

  • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

  • Özel Eylem

  • Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

What is Erasmus ?

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Higher Education Students and Staff Mobility contains: 

Student mobility:
• a study period abroad at a partner Higher Education Institute (HEI);
• a traineeship (work placement) abroad in an enterprise or any other relevant workplace.
Students can go abroad for 3 to 12 months (including a complementary traineeship period, if tudents must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or other recognised tertiary level qualification (up to and including the level of doctorate).The mobility is carried out in the framework of prior “inter-institutional agreements” between the sending and receiving institutions, both of which must be holders of the Erasmus Charter for Higher Education planned).

Staff mobility:
• teaching period: this activity allows HEI teaching staff or staff from enterprises to teach at a partner HEI abroad. Staff mobility for teaching can be in any subject are/academic discipline.
• training periods: this activity supports the professional development of HEI teaching and non-teaching staff in the form of training events abroad (excluding conferences) and job shadowing/observation periods/training at a partner HEI, or at another relevant organisation abroad.
Erasmus+  provides teaching opportunities for the teaching staff of higher education institutions and staff invited from enterprises. Training opportunities are also available for teaching and non-teaching staff employed in a higher education institution.

Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Strategic Partnerships in the field of Higher Education contains: 

Projects enhancing the quality and innovativeness of learning and teaching, developing new curricula, building bridges between the different sectors of education and fostering more intense forms of cooperation to achieve the modernisation objectives, including a better exploitation of open education resources. Higher education institutions established in a Programme Country must hold a valid Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). An ECHE is not required for participating higher education institutions in Partner Countries, but they have to accept the principles of the ECHE.