Erasmus+

Personel Eğitim Alma/Verme Hareketliliği

 
ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA/VERME HAREKETLİLİĞİ
 
Başvuru koşulları, Uygun katılımcı kurum / kuruluşlar:
Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Seçilme süreci:
Aşağıdaki tablodaki verilere göre puanlama yapılacaktır.


 
Programa katılmaya hak kazanan personel, gelecek dönem için hibeli olarak programa gitmeye hak kazanır.

Eğitim Alma/ Eğitim Verme Hareketliliğine katılan personelimize günlük hibe ve seyahat hibesi verilecektir.

Dileyen personel Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Programdan hibesiz yararlanmak isteyen personelin başvuru formunda yer alan alanı doldurması gerekmektedir. 
 
Seyahat süresi hariç, Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.Haftalık en az 8 saatlik ders süresi belirlenmesi zorunludur.

Aşağıdaki 2 madde sağlanmadan personelin seçilmesi, Erasmus+ Hareketliliğini garanti etmez:

Ø  Gidilecek kurumdan alınacak kabul dilekçesi
Ø  Personelin süreçteki tutarlılığı

Başvurular Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve seçimlerin sonuçları, Asil ve yedek listeler Uluslararası İlişkiler Ofisi internet sayfasından (iro.hku.edu.tr) duyurulacak ve birimlerimize de iletilecektir.

Seçim tarihinden itibaren, seçilen personelin gidilecek kuruma yaptıkları başvuruları takip etmeleri, Öğrenim Anlaşmalarını hazırlamaları, pasaport ve vize işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu tür işlemler personelin sorumluluğu altındadır. 

Daha fazla bilgi almak için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
Eğitim Alma/Verme Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Davet mektubu
 2. Pasaport bilgi sayfası fotokopisi
 3. Learning Agreement
 4. Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü /Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus+ Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
 5. Denizbank Euro hesap cüzdan fotokopisi
 6. Seyahat biletine ilişkin fatura veya ön rezervasyon
Dönüşte Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne sunulması gereken belgeler:
 1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve kaç saat yapıldığını içeren imzalı mühürlü bir belge).
 2. Tüm uçuşlarınızın biniş kartları.
 3. Pasaportunuzun mühürlü sayfalarının fotokopileri
 4. Mobility Tool anketinin tamamlanması
GEREKLİ BELGELER

- Başvuru Formu                    


- Kontrol Listesi                      

Staff Training/Teaching Mobility

 
ERASMUS+ STAFF TRAINING/TEACHING MOBILITY

Conditions to apply, Eligible participating institutions / organizations:
The host institution / organization should be a Higher Education Authority that owns ECHE.

Procedure to be selected:
Scoring will be done according to the data in the table below.Staff, that has been selected will be nominee for the next term with Erasmus+ grant.

A daily grant and travel grant will be given to the selected staff during their abroad teaching/training period.

The staff can also waive from the grant support. If they accept to attend to the program without grant, the staff must fill in the mandatory field in the application form.

Excluding travel time, mobility duration should be at least 2 days, at most 2 months. It also must include 8 hours of teaching per week.

The selections do not guarantee the mobility until two points provided:

Ø  Invitation Letter from the host Institution
Ø  Staff’s consistency

Once all applicants have been admitted to the International Relations Office, the applications will be evaluated by the Erasmus Commission and the results of the elections will be published on International Relations Office website (iro.hku.edu.tr) and will be forwarded to the units.

After selection it is very important for the staff to follow their applications to hosting institutions, preparing their Agreements and processing their passport and visa issues. All these are under the staff’s responsibility.

You can visit our International Relations Office to take more information.
The selected candidates’ documents that must be submitted to the International Relations Office before the Teaching/Training Mobility starts:

 1. Invitation Letter
 2. Passport Info Page Photocopy
 3. Learning Agreement
 4. Official letter to be taken from the attached Dean/ Institute Director / Higher Education Directorate/ Centre Directorate / Department Head (This may be a letter of duty from the university administration for the instructor or faculty member for overseas duties. The document should include the name of the university and department to visit, the date of visit, etc.).
 5. Staff Training and Teaching Mobility Agreement
 6. Photocopy of Denizbank Euro account book
 7. Invoice or pre-booking for a travel ticket
Documents to be submitted to the International Relations Office after mobility:
 1. Participation Certificate from the destination institution (signed, stamped document containing the start and end dates, and hours of your Mobility).
 2. Boarding Passes of your all flights.
 3. Passport stamped pages photocopy
 4. Finalize the Mobility Tool survey
REQUIRED DOCUMENTS

​ - Application Form                     

 - Check List