Erasmus+

Personel Eğitim Alma

 
ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
 
Başvuru koşulları, Uygun katılımcı kurum / kuruluşlar:
Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
Seçilme süreci:
Değerlendirme sürecinde;
Programa ilk kez katılacak personel önceliklidir.
Yabancı Dil Belgesi getiren personele ekstra 5 puan verilecektir.
Eğitim alma faaliyetinde idari personel önceliklidir, ancak yabancı dil notlarının yeterli olmadığı durumlarda kota Akademik Personel için kullanılabilir.
Daha önceki Erasmus+ katılımlarından 10 puan kesmek zorunludur.
Erasmus Bölüm Koordinatörlerine 5 ekstra puan verilecektir.
Engelli personele 10 ekstra puan verilmesi zorunludur.
 
Programa katılmaya hak kazanan personel, gelecek dönem için hibeli olarak programa gitmeye hak kazanır.
Eğitim Alma/ Eğitim Verme Hareketliliğine katılan personelimize günlük hibe verilecektir.
Dileyen personel Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Programdan hibesiz yararlanmak isteyen personelin tarafımıza dilekçe sunması gerekir.
 
Seyahat süresi hariç, Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
Aşağıdaki 2 madde sağlanmadan personelin seçilmesi, Erasmus+ Hareketliliğini garanti etmez:
Ø  Gidilecek kurumdan alınacak kabul dilekçesi
Ø  Personelin süreçteki tutarlılığı
Personel seçim sonuçlarının Ocak’ın ilk haftası açıklanması beklenmektedir.
Asil ve yedek listeler Uluslararası İlişkiler Ofisi internet sayfasından (iro.hku.edu.tr) duyurulacak ve birimlerimize de iletilecektir.
Daha fazla bilgi almak için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.
Eğitim Alma Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü /Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus+ Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
 2. Denizbank Euro hesap cüzdan fotokopisi
 3. Seyahat biletine ilişkin fatura veya ön rezervasyon
Dönüşte AB Ofisine sunulması gereken belgeler:
 1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
 2. Nihai Rapor formu

Staff Training

 
ERASMUS+ STAFF TRAINING MOBILITY

Conditions to apply, Eligible participating institutions / organizations:
The host institution / organization should be a Higher Education Authority that owns ECHE.
Procedure to be selected:
In the evaluation;
Staff that will participate to the program for the first time will have the priority.
5 extra points will be given to staff that brings foreign language certificate.
Administrative staff will have the priority in Training Program, unless if the foreign language grades are not equivalent, the quota may be shifted to the Academic staff.
It is mandatory to cut 10 points for previous participations of Erasmus+ program.
5 extra points will be given to the Erasmus Department Coordinators.
And it is mandatory to add 10 points to the disabled staff.
Staff, that has been selected will be nominee for the next term with Erasmus+ grant.
The daily grant will be given to the selected staff during their abroad teaching/training period.
The staff can also waive from the grant support. If they accept to attend to the program without grant, they need to give us a petition.
Excluding travel time, mobility duration should be at least 2 days, at most 2 months. It also must include 8 hours of teaching per week.
After completing the application, the participant who is in the list must submit all documents (Invitation, Signature completed Teaching or Training Agreement) to the authorized person within 60 working days at the latest.  Otherwise, the substitute participants will have the right to mobility.
The selections do not guarantee the mobility until two points provided:
Ø  Acceptance of the host Institution
Ø  Staff’s consistency
Once all applicants have been admitted to the International Relations Office, the applications will be evaluated by the Erasmus Commission and the results of the elections will be forwarded to the units.
Main and reserve list of staff will be announced on the website. (iro.hku.edu.tr)
You can visit our International Relations Office to take more information.
The selected candidates’ documents that must be submitted to the IR Office before the Teaching/Training Mobility starts:

 1. Official letter to be taken from the attached Dean/ Institute Director / Higher Education Directorate/ Centre Directorate / Department Head (This may be a letter of duty from the university administration for the instructor or faculty member for overseas duties. The document should include the name of the university and department to visit, the date of visit, etc.).
 2. Staff Training and Teaching Mobility Agreement
 3. Photocopy of Denizbank Euro account book
 4. Invoice or pre-booking for a travel ticket
Documents to be submitted to the IR Office in transit:
 1. Participation Certificate from the destination institution (signed, sealed document containing the start and end dates of your Mobility).
 2. Final report form