Farabi

FARABİ NEDİR?

Farabi Değişim Programı Nedir?
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Kimler faydalanabilir?
Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren Yükseköğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile idari kadroda yer almayan tüm öğretim üyeleri Farabi programından faydalanabilir.
Belirleyici maddeler aşağıdadır:
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar.
Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabi’den faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler.
Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2/4 yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4.00 ve üzeri olmalıdır.
Farabi (870-950)
 Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.

WHAT IS FARABI ?

WHAT IS FARABI EXCHANGE PROGRAM?
"Farabi Exchange Program" in short, is a program of student and faculty exchange between Higher Education Institutions providing education and training at the level of Associate, Bachelor, Master and Ph.D. in the Universities and High Technology Institutes.
WHO CAN BENEFIT?
Associate, Bachelor, Master and Ph.D. students studying at Institutions of Higher Education that provide formal education within the borders of Turkey and all the teaching members who are not in the administrative staff can benefit from the Farabi program.
 
THE DETERMINANTS ARE:
Master and Ph.D. students cannot benefit from Farabi exchange during the preparatory period, scientific preparatory period and the first period of actual education.
Each student can benefit from Farabi for one or two semesters, for only one time. Faculty members can apply to the exchange program to the extent they require.
CGPA at Associate and Bachelor level should be 2.00 out of 4.00, and at Master and Ph.D. level should be 2.50 out of 4.00.
Farabi (870-950)
Farabi was born in 870 in Farab city of Turkestan. He has travelled major science centres of the time such as Bukhara, Baghdad, Damascus, Cairo, Harran and Aleppo. He has written works on philosophy, mathematics, logic, political science and music. In Islamic world, in the field of philosophy he has a reputation that he is comparable to Aristotle called Muallim-i Evvel (First Teacher), and he is known as Muallim-i Sani (Second Teacher). He is recognized as "Alpharabius" in the western world.