Student Stories

My Biggest Goal
27 Ocak 2017 Erasmus Naciye DENİZ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Psikoloji

Poland - Warsaw


To learn new things and improve myself...

Why Erasmus? In fact, I have not thought about reasons. It was my big dream to visit Europe and Erasmus was an opportunity to make it real. Lucky me, I achieved my goal. I am sure That Erasmus will bring new things to me. A long way is waiting for me. I hope I will spend these days really good.

En Büyük Hayalim
27 Ocak 2017 Erasmus Naciye DENİZ Faculty of Economics Administrative and Social Sciences - Psychology

Poland - Warsaw


Yeni şeyler öğrenmek ve kendimi geliştirmek...

Neden erasmus? Aslında bunu hiç düşünmemiştim. Yıllardır en büyük hayalimdi Avrupaya gitmek ve erasmusta bu hayalimi gerçekleştirmek için büyük bir fırsattı. Ne mutlu ki bana bunu başarabildim hayalimi  gerçekleştirmeme çok az kaldı. Erasmusun bu hayalimle birlikte bir çok şey kazandıracağınıda biliyorum. Uzun bir süreç bekliyor beni. Umarım en güzel şekilde geçiririm bu günlerimi.

Hasan Kalyoncu UnIversIty Students All Around The World