News - Announcements

About Supervisor
13 Mart 2020 Cuma 14:05 Haber
Koordinatör Listesi

Değerli Öğrenciler,

Aşağıdaki tabloda seçim yapmış olduğunuz üniversite ve koordinatör bilgilerinizi bulabilirsiniz. 
Lütfen bu sürecin takibi için bizimle ofis maili olan iro@hku.edu.tr üzerinden iletişime geçiniz.


Danışman Hakkında
13 Mart 2020 Cuma 14:05 News
Coordinator List

Dear Students,

In the table below, you can find your chosen university and coordinator information.
Please contact us on the office mail iro@hku.edu.tr for the follow-up of this process.


Latest News - Announcements