News - Announcements

Erasmus+ Applications...
12 Ocak 2017 Perşembe 16:09 Haber
Let's Study Abroad This Semester...

 
ERASMUS+ FOR EVERYBODY
 
Conditions to apply:

  • At least 2.2 CGPA for Bachelor Degree Students
  • At least 2.5 CGPA for Master Degree Students (the students who have just started to their master-who does not have any CGPA will be evaluated with their graduation points from their previous degree-diploma grade.)
  • All Students have to participate to the Written English Exam and Oral Motivational Exam which will be made by School of Foreign Languages on 24/02/2017.
  • 2nd, 3rd and 4th class students can apply for study and internship mobility, because it is required enough academic knowledge for this experience.

How to Apply:

Students have to bring their application form and transcript to the International Relations Office by the time 6th February 2017 Monday until the deadline- 24th February 2017 Friday. (International Relations Office: Faculty of Foreign Languages, entrance floor)
Application form:  Application form will be provided by the International Relations Office


Procedure to be selected:
In the evaluation, 50% of CGPA and 50% of English Exam Result (%75 Written and % 25 Oral) will be summed up.
It is mandatory to cut 10 points for previous participations of Erasmus+ program.
And it is mandatory to add 10 points to the disabled students.
The first two students who have the best grade from each department will be nominee for the next term with Erasmus+ grant.
The monthly grant will be given to the selected student during their abroad education period.
The students can also waive from the grant support
If the students that earned the right to take English exam won’t attend it, will be punished by cutting 5 points from their next applications


 
The selections do not guarantee the mobility until two points provided:
Ø  Acceptance of the host Institution
Ø  Student’s consistency
We are planning to announce results until the 10th of March 2017.
By this date- 10th of March 2017- it is very important for the students to follow their applications to hosting institutions, preparing their Learning Agreements and processing their passport and visa issues. All these are under the student’s responsibility. International Relations Office always will be there for guidance and help.
You can find out the agreements we have for your department in the "Agreements" section of our website.

Erasmus+ Başvuruları...
12 Ocak 2017 Perşembe 16:09 News
Haydi Bu Dönem Yurt Dışında Okuyalım...

 
HERKES İÇİN ERASMUS+
 
Başvuru Koşulları:

  • Lisans öğrencileri için en az 2,20 genel ortalama
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50 genel ortalama (Yüksek lisansa yeni başlamış ve henüz herhangi bir ortalamaya sahip olmayan öğrencilerin lisans diploma puanları baz alınacaktır.)
  • Başvuru yapan bütün öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce yazılı ve mülakat sınavına girmesi zorunludur. (24.02.2017)
  • Bu deneyim için yeterli düzeyde akademik bilgi gerekli olduğu için Erasmus+ programına sadece 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri başvurabilir.
  •  
Nasıl Başvurulur:

Öğrencilerin transkript ve başvuru formu ile birlikte Uluslararası İlişkiler Ofisine 6 Şubat 2017’den 24 Şubat 2017’ye kadar gelip başvuru yapmaları gerekmektedir. (Uluslararası İlişkiler Ofisi: Eğitim Fakültesi Zemin Kat)
Başvuru Formu: Ofisimizden tedarik edebilirsiniz.


Seçilme Süreci:
Değerlendirme sürecinde başvuran öğrencilerin genel ortalamasının %50’si ve İngilizce Sınav sonucunun %50 si (%75 yazılı, %25 mülakat sınav sonucu) alınarak toplam puan hesaplanır.
Daha önce programa katılmış öğrencilere -10 puan uygulanması zorunludur.
Engelli öğrencilere +10 puan uygulanması zorunludur.
Sınava girmeye hak kazanmış öğrencilerin, sınava girmemesi durumunda gelecek başvurularında -5 puan uygulanacaktır.
Her bölümden en yüksek puanı alan 2 öğrenci gelecek dönem için Erasmus+ programına gitmeye ve hibe almaya hak kazanacaktır.
Seçilen öğrencilere, yurtdışında eğitim gördükleri süre için hibe verilecektir.
Öğrenciler hibe alma hakkından vazgeçebilirler.

Aşağıdaki 2 madde sağlanmadan öğrencinin seçilmesi, Erasmus+ hareketliliğini garanti etmez:
Ø  Gidilecek kurumdan alınacak kabul dilekçesi
Ø  Öğrencinin süreçteki tutarlılığı
Sınav sonuçları 10 Mart 2017’de açıklanacaktır.
10 Mart 2017 tarihinden itibaren, seçilen öğrencilerin gidilecek kuruma yaptıkları başvuruları takip etmeleri, Öğrenim Anlaşmalarını hazırlamaları, pasaport ve vize işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu tür işlemler öğrencilerin sorumluluğu altındadır. Uluslararası İlişkiler Ofisi rehberlik ve yardım için her zaman yanınızdadır.
Bölümünüz için hangi ülkelerle anlaşmamız olduğunu web sitemizin “Agreements” bölümünde bulabilirsiniz.

Latest News - Announcements