News - Announcements

Erasmus+ Başvuruları
12 Ocak 2017 Perşembe 16:09 Haber
Hayatınızın Macerasına Hazır Olun

HERKES İÇİN ERASMUS+

Erasmus+ 2018-2019 Güz (I. Yarıyıl) Dönemi Öğrenci Eğitim ve Yaz Stajı Hareketliliği Başvuruları

Başvuru başlangıç tarihi: 05.02.2018
Başvuru bitiş tarihi: 23.02.2018, saat 12.00
İngilizce yazılı sınav tarihi: 23.02.2018, Cuma saat 17.00
İngilizce mülakat sınav tarihi: 02.03.2018,Cuma saat: 13.30

Başvuru Koşulları:

 • Lisans öğrencileri için en az 2,20 genel ortalama
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50 genel ortalama (Yüksek lisansa yeni başlamış ve henüz herhangi bir ortalamaya sahip olmayan öğrencilerin lisans diploma puanları temel alınacaktır.)
 • Başvuru yapan bütün öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce yazılı ve mülakat sınavına girmesi zorunludur. (23.02.2018 - 02.03.2018)
 • Bu deneyim için yeterli düzeyde akademik bilgi gerekli olduğu için Erasmus+ programına sadece 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri başvurabilir.

Nasıl Başvurulur:
Başvurular web sitemiz (www.iro.hku.edu.tr ) üzerinden online olarak yapılacaktır. 5 Şubat 2018’den, son tarih olan 23 Şubat 2018’e kadar (saat 12:00) başvurunuzu yapabilirsiniz.
Seçilme Süreci:
Değerlendirme sürecinde başvuran öğrencilerin genel ortalamasının %50’si ve İngilizce Sınav sonucunun %50 si (%70 yazılı, %30 mülakat sınav sonucu) alınarak toplam puan hesaplanır.
Erasmus programından faydalanmak için genel puanın 65 ve üzeri olması gerekmektedir.
Daha önce programa katılmış öğrencilere (hibeli veya hibesiz) -10 puan uygulanması zorunludur.
Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi, sonuçların açıklanmasından itibaren 1 hafta olup son tarih 14.03.2018'dir. Bu süre içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan ile cezalandırılacaktır.
Engelli öğrencilere +10 puan uygulanması zorunludur. Engelli öğrenciler ek hibe ile desteklenmektedir.
Sınava girmeye hak kazanmış öğrencilerin, sınava girmemesi durumunda gelecek başvurularında -5 puan uygulanacaktır. Ayrıca başvuruda bulunup sınava girmeyen öğrencilerden kişi başına düşen sınav ücreti tahsis edilecektir.
Şehit ve gazi çocuklarına +10 puan uygulanacaktır.
Staj başvurusunda bulunan öğrencilerin, Erasmus sonuçları açıklanmadan öncesine kadar staj yapmak istedikleri kurumdan kabul mektubu getirmesi durumunda +5 puan uygulanacaktır.
Seçilen öğrencilere, yurtdışında eğitim gördükleri süre için hibe verilecektir.
Öğrenciler hibe alma hakkından vazgeçebilirler. Başvuru yapmış ve yedek listede yer almış öğrenciler hibe almadan da programdan faydalanabilirler.
 

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

 


Aşağıdaki 2 madde sağlanmadan öğrencinin seçilmesi, Erasmus+ hareketliliğini garanti etmez:

 • Gidilecek kurumdan alınacak kabul dilekçesi
 • Öğrencinin süreçteki tutarlılığı

Sınav sonuçlarının 6 Mart 2018’de açıklanması planlanmaktadır.
2017 projemizden staj ve eğitim hareketliliği için yaklaşık olarak toplam 25 öğrenci seçilmesi planlanmaktadır. 

Kontenjanlar

BÖLÜM

Öğrenci Kontenjan Sayısı

LİSANS

Y.LİSANS/DOKTORA

Mimarlık /İç Mimarlık/
Görsel İletişim Tasarımı

 1/5

 1/5

İnşaat Mühendisliği

 1/5

 1/5

Sınıf Öğretmenliği

 1/5

 1/5

Bilgisayar Mühendisliği

 1/5

 1/5

İktisat

 1/5

 1/5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 1/5

 1/5

İngilizce Öğretmenliği

 1/5

 1/5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 1/5

 1/5

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 1/5

 1/5

Hukuk

 1/5

 1/5

İşletme

 1/5

 1/5

Hemşirelik

 1/5

 1/5

Beslenme ve Diyetetik

 1/5

 1/5

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 1/5

 1/5

Sınıf Öncesi Öğretmenliği

 1/5

 1/5

Psikoloji / PDR

 1/5

 1/5

Özel Eğitim Öğretmenliği

 1/5

 1/5

6 Mart 2018 tarihinden itibaren, seçilen öğrencilerin gidilecek kuruma yaptıkları başvuruları takip etmeleri, Öğrenim Anlaşmalarını hazırlamaları, pasaport ve vize işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu tür işlemler öğrencilerin sorumluluğu altındadır. Uluslararası İlişkiler Ofisi rehberlik ve yardım için her zaman yanınızdadır.
Bölümünüz için hangi ülkelerle anlaşmamız olduğunu web sitemizin “Agreements” bölümünde bulabilirsiniz.
Anlaşmalar için:
à iro.hku.edu.tr à Agreements à Erasmus+ / Bölüm / Student à Ara

Erasmus+ Applications
12 Ocak 2017 Perşembe 16:09 News
Be Ready For The Adventure Of Your Life

ERASMUS+ FOR EVERYBODY

Application of Erasmus+ Student Mobility for Study 2018-2019 Autumn (I. Semester) Term and Internship for Summer

Application Start date: February 5, 2018
Application End Date: February 23, 2018, until 12 p.m.
Written English Exam Date: February 23, 2018, Friday at 5 p.m.
Oral Motivation Exam Date: March 2, 2018, Friday starts at 1.30 p.m.

Conditions to apply:

 • At least 2.2 CGPA for Bachelor Degree Students
 • At least 2.5 CGPA for Master Degree Students (the students who have just started to their master-who does not have any CGPA will be evaluated with their graduation points from their previous degree-diploma grade.)
 • All Students have to participate in the Written English Exam and Oral Motivational Exam which will be made by School of Foreign Languages on 23/02/2018 - 02/03/2018.
 • 2nd, 3rd and 4th class students can apply for study and internship mobility because it is required enough academic knowledge for this experience.

How to Apply:
Applications will be online on our website (www.iro.hku.edu.tr ) starting from 5 Feb. 2018 until 23 Feb. 2018 (until 12 p.m.)
Procedure to be selected:
In the evaluation, 50% of CGPA and 50% of English Exam Result (%70 Written and % 30 Oral) will be summed up.
To benefit from the Erasmus program the overall score must be 65 and above.
It is mandatory to cut 10 points for previous participation (with or without grant) of Erasmus+ program.
The duration of waiver for the selected students within the Erasmus Mobility is 1 week from the date of the announcement of the results, and the deadline is March 14, 2018. Students who do not report the waiver within this period will be penalized with a score of -10 points on any subsequent Erasmus mobility application.
And it is mandatory to add 10 points to the disabled students. Students with disabilities are supported by additional grants.
If the students apply for the program and don’t take the exam, they will be punished by cutting 5 points for their next applications. In addition, the fee of examination per student will be allocated from the students, who applied and did not enter the exam.
The children of martyr and veteran will be awarded +10 points.
Students who apply for internship mobility will be given +5 points if they bring an acceptance letter from the institution they want to do their internship right before the Erasmus results are announced.
The monthly grant will be given to the selected student during their abroad education period.
The students can also waive the grant support. The students who have applied and listed in the substitution list can benefit from the program without receiving a grant.

Country types according to cost of living

Host Countries in Mobility

Monthly student
education grant (€)

Monthly grant of  student internships (€)

Group 1 Program Countries

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom

500

600

Group 2 Program Countries

Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey

400

500

Group 3 Program Countries

Bulgaria, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Macedonia

300

400

The selections do not guarantee the mobility until two points provided:

 • Acceptance of the host Institution
 • Student’s consistency

We are planning to announce results on March 6, 2018.
It is also planned to select approximately 25 students in total for both internship and study mobility from 2017 project.

Quotas

DEPARTMENT

Student Quota

BA

MA
PhD

Architecture /Interior Architecture/
Visual Communication Design

 1/5

 1/5

Civil Engineering

 1/5

 1/5

Classroom Teaching

 1/5

 1/5

Computer Engineering

 1/5

 1/5

Economics

 1/5

 1/5

Electric and Electronic Engineering

 1/5

 1/5

English Language Teaching

 1/5

 1/5

Political Science and International Relations

 1/5

 1/5

International Trade and Logistic

 1/5

 1/5

Law

 1/5

 1/5

Management

 1/5

 1/5

Nursing

 1/5

 1/5

Nutrition and Dietetic

 1/5

 1/5

Physical Therapy and Rehabilitation

 1/5

 1/5

Primary School Teaching

 1/5

 1/5

Psychology/ Psychological Counseling and Guidance

 1/5

 1/5

Special Education Teaching

 1/5

 1/5

By this date - March 6, 2018- it is very important for the students to follow their applications to hosting institutions, preparing their Learning Agreements and processing their passport and visa issues. All these are under the student’s responsibility. International Relations Office always will be there for guidance and help.
You can find out the agreements we have for your department in the "Agreements" section of our website.
For agreements:
à iro.hku.edu.tr à Agreements à Erasmus+ / Department / Student à Search

Latest News - Announcements