News - Announcements

Erasmus Başvuruları
30 Aralık 2019 Pazartesi 09:55 Haber
Büyük maceraya hazır olun

 
Erasmus+ 2020-2021 Güz (I. Yarıyıl) Dönemi Öğrenci Eğitim ve Yaz Stajı Hareketliliği Başvuruları

Başvuru başlangıç tarihi: 03.02.2020
Başvuru bitiş tarihi: 25.02.2020  saat 15.00
İngilizce yazılı sınav tarihi: 25.02.2020 , Salı saat 17.00
İngilizce sözlü sınav tarihi: 28.02.2020, Cuma saat: 14.00

Başvuru Koşulları:
 • Lisans öğrencileri için en az 2,20 genel ortalama
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2,50 genel ortalama (Yüksek lisansa yeni başlamış ve henüz herhangi bir ortalamaya sahip olmayan öğrencilerin lisans diploma puanları temel alınacaktır.)
 • Başvuru yapan bütün öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce yazılı ve sözlü sınavına girmesi zorunludur. (25.02.2020 - 28.02.2020)
 • Bu deneyim için yeterli düzeyde akademik bilgi gerekli olduğu için Erasmus+ programına sadece 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri başvurabilir. (1. sınıfın ilk dönemini bitiren öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.)
Nasıl Başvurulur:
Başvurular web sitemiz (www.iro.hku.edu.tr ) üzerinden online olarak yapılacaktır. . 3 Şubat 2020’den, son tarih olan 25 Şubat 2020’ye kadar (saat 15:00) başvurunuzu yapabilirsiniz.

Seçilme Süreci:
 • Değerlendirme sürecinde başvuran öğrencilerin genel ortalamasının %50’si ve İngilizce Sınav sonucunun %50 si (%75 yazılı, %25 mülakat sınav sonucu) alınarak toplam puan hesaplanır.
 • Erasmus programına seçilebilmek için taban puan 100 üzerinden 65’tir.
 • Daha önce programa katılmış öğrencilere (hibeli veya hibesiz) -10 puan uygulanması zorunludur.
 • Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi, sonuçların açıklanmasından itibaren 1 hafta olup son tarih 11.03.2020’dir.. Bu süre içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan ile cezalandırılacaktır.
 • Engelli öğrencilere +10 puan uygulanması zorunludur. Engelli öğrenciler ek hibe ile desteklenmektedir.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulanacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanmış öğrencilerin, sınava girmemesi durumunda gelecek başvurularında -5 puan uygulanacaktır. Ayrıca başvuruda bulunup sınava girmeyen öğrencilerden kişi başına düşen sınav ücreti tahsis edilecektir.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulanacaktır.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılıma -10 puan uygulanacaktır.
 • Seçilen Erasmus öğrencilerinin mazeret bildirmeden yapılan oryantasyon toplantılarına katılmamaları durumunda gelecek başvurularına -5 puan uygulanacaktır.
 • 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrencilerin, ekonomik açıdan imkânlarının kısıtlı olmasını kanıtlayan belgeyi ofise sunmaları halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanacaktır.
 • Seçilen öğrencilere, yurtdışında eğitim gördükleri süre için hibe verilecektir.
 • Öğrenciler hibe alma hakkından vazgeçebilirler. Başvuru yapmış ve yedek listede yer almış öğrenciler hibe almadan da programdan faydalanabilirler.

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Makedonya, Türkiye

300

400


Aşağıdaki 2 madde sağlanmadan öğrencinin seçilmesi, Erasmus+ hareketliliğini garanti etmez:
 • Gidilecek kurumdan alınacak kabul dilekçesi
 • Öğrencinin süreçteki tutarlılığı
Sınav sonuçlarının 4 Mart 2020’de açıklanması planlanmaktadır.

2019 projemizden staj ve eğitim hareketliliği için yaklaşık olarak toplam 30 öğrenci seçilmesi planlanmaktadır. 

Kontenjanlar

BÖLÜM

Öğrenci Kontenjan Sayısı

LİSANS

Y.LİSANS/DOKTORA

Mimarlık /İç Mimarlık/
Görsel İletişim Tasarımı

 1/5

 1/5

İnşaat Mühendisliği

 1/5

 1/5

Sınıf Öğretmenliği

 1/5

 1/5

Bilgisayar Mühendisliği

 1/5

 1/5

İktisat

 1/5

 1/5

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 1/5

 1/5

İngilizce Öğretmenliği

 1/5

 1/5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 1/5

 1/5

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 1/5

 1/5

Hukuk

 1/5

 1/5

İşletme

 1/5

 1/5

Hemşirelik

 1/5

 1/5

Beslenme ve Diyetetik

 1/5

 1/5

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 1/5

 1/5

Sınıf Öncesi Öğretmenliği

 1/5

 1/5

Psikoloji / PDR

 1/5

 1/5

Özel Eğitim Öğretmenliği

 1/5

 1/5


4 Mart 2020 tarihinden itibaren, seçilen öğrencilerin gidilecek kuruma yaptıkları başvuruları takip etmeleri, Öğrenim Anlaşmalarını hazırlamaları, pasaport ve vize işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu tür işlemler öğrencilerin sorumluluğu altındadır. Uluslararası İlişkiler Ofisi rehberlik ve yardım için her zaman yanınızdadır.
Bölümünüz için hangi ülkelerle anlaşmamız olduğunu web sitemizin “Agreements” bölümünde bulabilirsiniz.
Anlaşmalar için:
-> iro.hku.edu.tr -> Agreements -> Erasmus+ / Bölüm / Student -> Ara

Erasmus Applications
30 Aralık 2019 Pazartesi 09:55 News
Get ready for the big adventure

 
Application of Erasmus+ Student Mobility for Study 2020-2021 Autumn (I. Semester) Term and Internship for Summer Term
  

Application Start date: February 3, 2020
Application End Date: February 25, 2020 until 3 p.m.
Written English Exam Date: February 25, 2020, Tuesday at 5 p.m.
Oral Exam Date: February 28, 2020, Friday starting at 2 p.m.

Conditions to Apply:

 • At least 2.2 CGPA for Bachelor Degree Students
 • At least 2.5 CGPA for Master Degree Students (the students who have just started to their master-who does not have any CGPA will be evaluated with their graduation points from their previous degree-diploma grade.)
 • All Students have to participate in the Written English Exam and Oral Exam which will be made by the School of Foreign Languages on 25/02/2020 - 28/02/2020.
 • 2nd, 3rd and 4th class students can apply for study and internship mobility because it is required enough academic knowledge for this experience. (Students who have completed the first semester of the first year can also apply.)
How to Apply:

Applications will be online on our website (www.iro.hku.edu.tr ) starting from 3 Feb. 2020 until 25 Feb. 2020 (until 3 p.m.)

Procedure to be selected:
 • In the evaluation, 50% of CGPA and 50% of English Exam Result (%75 Written and % 25 Oral) will be summed up.
 • The lowest exam result to be selected for the Erasmus program is 65 out of 100.
 • It is mandatory to cut 10 points for previous participation (with or without grant) of the Erasmus+ program.
 • The duration of waiver for the selected students within the Erasmus Mobility is 1 week from the date of the announcement of the results, and the deadline is March 11, 2020.  Students who do not report the waiver within this period will be penalized with a score of -10 points on any subsequent Erasmus mobility application.
 • And it is mandatory to add 10 points to the disabled students. Students with disabilities are supported by additional grants.
 • Students who have taken the decision of protection or maintenance of rights under 2828 number social services law will be awarded by +10 points.
 • If the students that apply for the program and don’t take the exam, they will be punished by cutting 5 points for their next applications. In addition, the fee of examination per student will be allocated from the students, who applied and did not enter the exam.
 • The children of martyr and veteran will be awarded +15 points.
 • Mobility in the country of citizenship will have -10 points.
 • If the students that are selected for the mobility won’t attend the orientation programs without any excuses, will be penalized by -5 points for next applications.
 • Additional grant support will be provided to deprived students who either themselves or their parents receive social welfare, and if they provide a document proving that their economic opportunities are limited in accordance with Article 2 of the Social Assistance and Solidarity Act dated 29.05.1989 and numbered 3294.
 • The monthly grant will be given to the selected student during their abroad education period.
 • The students can also waive from the grant support. The students who have applied and listed in the substitution list can benefit from the program without receiving a grant.

Country types according to the cost of living

Host Countries in Mobility

Monthly student
education grant (€)

The monthly grant of  student internships (€)

Group 1 Program Countries

Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom

500

600

Group 2 Program Countries

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Macedonia, Turkey

300

400


The selections do not guarantee the mobility until two points provided:
 • Acceptance of the host Institution
 • Student’s consistency
We are planning to announce results on March 4, 2020.

It is also planned to select 30 students in total for both internship and study mobility from 2019 project.

Quotas

DEPARTMENT

Student Quota

BA

MA
PhD

Architecture /Interior Architecture/
Visual Communication Design

 1/5

 1/5

Civil Engineering

 1/5

 1/5

Classroom Teaching

 1/5

 1/5

Computer Engineering

 1/5

 1/5

Economics

 1/5

 1/5

Electric and Electronic Engineering

 1/5

 1/5

English Language Teaching

 1/5

 1/5

Political Science and International Relations

 1/5

 1/5

International Trade and Logistic

 1/5

 1/5

Law

 1/5

 1/5

Management

 1/5

 1/5

Nursing

 1/5

 1/5

Nutrition and Dietetic

 1/5

 1/5

Physical Therapy and Rehabilitation

 1/5

 1/5

Primary School Teaching

 1/5

 1/5

Psychology/ Psychological Counseling and Guidance

 1/5

 1/5

Special Education Teaching

 1/5

 1/5


By this date -- March 4, 2020- it is very important for the students to follow their applications to hosting institutions, preparing their Learning Agreements and processing their passport and visa issues. All these are under the student’s responsibility. International Relations Office always will be there for guidance and help.
You can find out the agreements we have for your department in the "Agreements" section of our website.
For agreements:
-> iro.hku.edu.tr -> Agreements -> Erasmus+ / Department / Student ->  Search
 

Latest News - Announcements