News - Announcements

Erasmus Personel Hareketliliği
15 October 2020 Thursday 10:11 Haber
Personel Eğitim Alma/Verme Başvuruları

Başvuru başlangıç tarihi: 15.12.2021
Başvuru bitiş tarihi:  21.01.2022
Başvuru Yeri:  iro@hku.edu.tr

Başvuru koşulları, Uygun katılımcı kurum / kuruluşlar:
Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Nasıl başvurulur:
Başvuru formu 15.12.2021 ve 21.01.2022 tarihleri arasında doldurulup iro@hku.edu.tr adresine mail atılmalıdır. Lütfen başvuru formunu gönderirken dil belgesi ve işe giriş bildirgesinin de gönderilmesi gerektiğini unutmayınız. Belgelerdeki eksiklikler puanların hesaplanmasında hatalara neden olabilir. İşe giriş bildirgesi e-devlet üzerinden temin edilebilmektedir. E-devlet üzerinden temin edemeyen personeller, belgeyi Personel Müdürlüğü’nden alabilir.
Başvuru formu:  Başvuru formu ekte verilmiştir.

Başvuru formunun bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulması ve imzalı şekilde gönderilmesi gerekmektedir. İmzasız ve/veya elle doldurulmuş formlar geçersiz sayılacaktır.

Seçilme süreci:

Değerlendirme sürecinde;
Aşağıdaki tablodaki verilere göre puanlama yapılacaktır.
Puanların eşit olması durumunda her unvan arasında kıdeme göre sıralama yapılacaktır.
**Personelin bağlı olduğu birimden ve Rektörlükten izin alması önem arz etmektedir.İki program içinde 2020 projesinden toplam kontenjan 12 personeldir. Eğitim Verme 6, Eğitim Alma 6 personel olarak belirlenmiş, ancak iki program arasında geçişler olabilecektir.

Programa katılmaya hak kazanan personel, gelecek dönem için hibeli olarak programa gitmeye hak kazanır.

Eğitim Alma/ Eğitim Verme Hareketliliğine katılan personelimize günlük hibe verilecektir.

Dileyen personel Eğitim Alma ve Eğitim Verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Programdan hibesiz yararlanmak isteyen personelin başvuru formunda yer alan alanı doldurması gerekmektedir. 

Engelli personele, seçilmesi durumunda ek hibe verilecektir.


Seyahat süresi hariç, Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iş günü, en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Haftalık en az 8 saatlik ders süresi belirlenmesi zorunludur.

Başvuru tamamlandıktan sonra Asil listede olan katılımcı en geç 45 gün içerisinde evrakların tamamını (davetiye, imzaları tamamlanmış Ders verme ve ya  Eğitim Alma Anlaşmalarını) ofis yetkili kişisine teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde yedek katılımcılar hareketlilik hakkına sahip olacaktır.

Aşağıdaki 2 madde sağlanmadan personelin seçilmesi, Erasmus+ Hareketliliğini garanti etmez:

 1. Gidilecek kurumdan alınacak kabul dilekçesi
 2. Personelin süreçteki tutarlılığı
Personel seçim sonuçlarının 10.01.2022 tarihine kadar açıklanması beklenmektedir.

Başvurular Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve seçimlerin sonuçları, asil ve yedek listeler Uluslararası İlişkiler Ofisi internet sayfasından (iro.hku.edu.tr) duyurulacak ve birimlerimize de iletilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 1 haftalık süreç itiraz süreci olarak kabul edilmektedir. Bu tarihlerin dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

10.01.2022 tarihinden itibaren, seçilen personelin gidilecek kuruma yaptıkları başvuruları takip etmeleri, Öğrenim Anlaşmalarını hazırlamaları, pasaport ve vize işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu tür işlemler personelin sorumluluğu altındadır. Uluslararası İlişkiler Ofisi rehberlik ve yardım için her zaman yanınızdadır.

Daha fazla bilgi almak için ofisimizi ziyaret edebilir ya da bize mail atabilirsiniz.

Eğitim Alma Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:
 1. Davet Mektubu
 2. Pasaport bilgi sayfası fotokopisi
 3. Learning agreement
 4. Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü /Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus+ Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
 5. Denizbank Euro hesap cüzdan fotokopisi
 6. Seyahat biletine ilişkin fatura veya ön rezervasyon
Dönüşte Uluslararası İlişkiler Ofisine sunulması gereken belgeler:
 1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
 2. Tüm uçuşlarınızın biniş kartları
 3. Pasaportunuzun kaşeli sayfalarının fotokopileri
 4. Mobility Tool anketinin tamamlanması

GEREKLİ BELGELER:

- Başvuru Formu                     

- Kontrol Listesi                       

- LA for Teaching                     

- LA for Training                       

Erasmus Staff Mobility
15 October 2020 Thursday 10:11 News
Staff Teaching/Training Mobility

Application Start date: December 15, 2021
Application End Date:  January 21, 2022
Application Venue: iro@hku.edu.tr

Conditions to apply, Eligible participating institutions / organizations: 
The host institution / organization should be a Higher Education Authority that owns ECHE.

How to Apply:
The application form should be filled between the dates 15.12.2021 and 21.01.2022 and to be send to iro@hku.edu.tr . Please note that when submitting the application form, the language document and declaration of employment must also be sent. Missing documents can cause errors in the calculation of the scores. The declaration of employment can be obtained via e-devlet. Staff who cannot obtain the document via e-devlet can obtain it from the Personnel Directorate.
Application form:  Application form is provided in the attached files.

The application form must be filled online and sent in a signed form. Unsigned and / or manually filled forms will be considered invalid.

Procedure to be selected:

In the evaluation;
Scoring will be done according to the data in the table below.
If the scores are equal, ranking will be made according to seniority among each title.
**It is important to get permission from the unit where the staff is affiliated and from the Rectorate.
Total quota for both programs is 12, and the staff will be sent from 2020 project. The quota is 6 for Teaching, and 6 for Training persons. The quotas can be shifted between the programs.

Staff that has been selected will be nominee for the next term with Erasmus+ grant.

The daily grant will be given to the selected staff during their abroad teaching/training period.

The staff can also waive from the grant support. If they accept to attend the program without the grant, the staff must fill in the mandatory field in the application form.

Disabled staff will receive additional grant if selected.

Excluding travel time, mobility duration should be at least 2 days, at most 5 days. It also must include 8 hours of teaching per week.

After completing the application, the participant who is in the list must submit all documents (Invitation, Signature completed Teaching or Training Agreement) to the authorized person within 45 days at the latest.  Otherwise, the substitute participants will have the right to mobility.

The selections do not guarantee the mobility until two points provided:

 1. Acceptance of the host Institution
 2. Staff’s consistency
It is planned to be announced nominees on Jan 10, 2022.

Once all applicants have been admitted to the International Relations Office, the applications will be evaluated by the Erasmus Commission and the results of the elections will be forwarded to the units.

By this date-10th January 2022- it is very important for the staff to follow their applications to hosting institutions, preparing their Agreements and processing their passport and visa issues. All these are under the staff’s responsibility. International Relations Office always will be there for guidance and help.

For further information you can visit our office or send us an e-mail.

The selected candidates’ documents that must be submitted to the IR Office before the Teaching/Training Mobility starts:
 1. Invitation Letter
 2. Passport Info Page Photocopy
 3. Official letter to be taken from the attached Dean/ Institute Director / Higher Education Directorate/ Centre Directorate / Department Head (This may be a letter of duty from the university administration for the instructor or faculty member for overseas duties. The document should include the name of the university and department to visit, the date of visit, etc.).
 4. Staff Training and Teaching Mobility Agreement
 5. Photocopy of Denizbank Euro account book
 6. Invoice or pre-booking for a travel ticket
Documents to be submitted to the International Relations Office in transit:
 1. Participation Certificate from the destination institution (signed, sealed document containing the start and end dates of your Mobility).
 2. Boarding Passes of all your flights
 3. Passport stamp pages photocopy
 4. Finalize the Mobility Tool survey

REQUIRED DOCUMENTS:

Application Form                  

Check List                              

- LA for Teaching                     

- LA for Training                       


Latest News - Announcements