News - Announcements

Erasmus Yaz Stajı Sonuçları
23 April 2022 Saturday 09:15 Haber
Erasmus Yaz Stajı Sonuçları

Erasmus+ Programı (2021-2027) Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında 28 Mart-17 Nisan 2022 tarihleri arasında duyurusu yapılan Yaz Stajı Hareketlilik ilanına başvuru yapmış olan tüm öğrenciler için değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Erasmus+ Yaz Stajı Hareketliliği'ne başvuru yapan ve sınavlara giren tüm öğrenciler %50 akademik başarı puanı ve %50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Başarı Puanı açısından, aynı kontenjan dâhilinde değerlendirilen bölümleri içinde en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Başarı Puanı (65 Taban Puanı) oluşturulurken, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliği katılımcısı olmuş başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, ilan metninde belirtildiği üzere; staj kabul mektubu getiren öğrencilere +10, belgelendirilmiş olmak kaydıyla, şehit gazi çocukları için 15 puan, engelli öğrenciler veya haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için 10 puan eklenmiştir. Bu çerçevede 24 öğrenci yaz stajı hareketliliğine başvuru yapmıştır. Asil ve yedek öğrenciler belirlenirken her fakülteye 1 öğrenci kontenjanı verilmiş olup, en yüksek puan sıralamasına göre yerleştirme yapılmıştır. Öğrenci göndermeye hak kazanamayan fakültelerin kontenjanları yine en yüksek puan sıralamasına göre 65 puan ve üzeri olan öğrenciler arasında paylaştırılmıştır. Baraj puanını geçen öğrencilerin bölüm ve bağlı bulundukları fakültelerden hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin sayısı şu şekildedir: Eğitim Fakültesi (2), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2), Sağlık Bilimleri Fakültesi (2), Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (1), Hukuk Fakültesi (1), Mühendislik Fakültesi (1). Nihayet 9 öğrenci asil olarak hareketliliğe hak kazandı ve 1 öğrenci de yedek listede yer aldı.
Erasmus+ 2020 Proje dönemi kapsamında üniversitemize tanınan kontenjan kapsamında hareketliliğe hak kazanan öğrenciler en az 2 ay ve en fazla 3 ay için hibelendirilecektir. Öğrenciler diledikleri takdirde bu belirtilen süreler dışında hibesiz olarak hareketliliğe devam edebilirler. Yaz staj hareketliliğine hak kazanan öğrenciler stajlarını, yeni akademik dönem başlangıcı olan 26 Eylül 2022 tarihine kadar bitirmek durumundadırlar.
Türkiye Ulusal Ajans portal sayfasında yer alan Erasmus+ duyuru metninde de ifade edildiği üzere öğrenciler 29 Nisan 2022 tarihine kadar sınav sonuçlarına itiraz edebileceklerdir. Asıl olarak hak kazanan öğrenciler bu haklarından vazgeçme halinde 29 Nisan 2022 tarihine kadar feragat dilekçesi sunmak durumundadır. Bu tarihten sonra hareketlilik hakkından vazgeçen öğrencilerin daha sonraki Erasmus+ hareketlilik başvurularında -10 puan uygulaması olacaktır.
Erasmus+ Yaz Stajı Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için oryantasyon yapılacaktır. Öğrencilere yapılacak sunum yeri ve tarihi daha sonra iro.hku.edu.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.
Sınav Sonuçlarını görüntülemek için aşağıdaki linke basınız.
 

Erasmus Yaz Stajı Sonuçları
23 April 2022 Saturday 09:15 News
Erasmus Yaz Stajı Sonuçları

Erasmus+ Programı (2021-2027) Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında 28 Mart-17 Nisan 2022 tarihleri arasında duyurusu yapılan Yaz Stajı Hareketlilik ilanına başvuru yapmış olan tüm öğrenciler için değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Erasmus+ Yaz Stajı Hareketliliği'ne başvuru yapan ve sınavlara giren tüm öğrenciler %50 akademik başarı puanı ve %50 yabancı dil puanı kriterine göre oluşturulan Erasmus Başarı Puanı açısından, aynı kontenjan dâhilinde değerlendirilen bölümleri içinde en yüksekten en düşüğe sıralanmıştır. Erasmus Başarı Puanı (65 Taban Puanı) oluşturulurken, aynı öğrenim seviyesi içinde olmak kaydıyla, daha önce öğrenim ya da staj hareketliliği katılımcısı olmuş başvuru sahipleri için, gerçekleştirilmiş her bir faaliyete karşılık 10 puanlık kesinti uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, ilan metninde belirtildiği üzere; staj kabul mektubu getiren öğrencilere +10, belgelendirilmiş olmak kaydıyla, şehit gazi çocukları için 15 puan, engelli öğrenciler veya haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için 10 puan eklenmiştir. Bu çerçevede 24 öğrenci yaz stajı hareketliliğine başvuru yapmıştır. Asil ve yedek öğrenciler belirlenirken her fakülteye 1 öğrenci kontenjanı verilmiş olup, en yüksek puan sıralamasına göre yerleştirme yapılmıştır. Öğrenci göndermeye hak kazanamayan fakültelerin kontenjanları yine en yüksek puan sıralamasına göre 65 puan ve üzeri olan öğrenciler arasında paylaştırılmıştır. Baraj puanını geçen öğrencilerin bölüm ve bağlı bulundukları fakültelerden hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin sayısı şu şekildedir: Eğitim Fakültesi (2), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2), Sağlık Bilimleri Fakültesi (2), Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (1), Hukuk Fakültesi (1), Mühendislik Fakültesi (1). Nihayet 9 öğrenci asil olarak hareketliliğe hak kazandı ve 1 öğrenci de yedek listede yer aldı.
Erasmus+ 2020 Proje dönemi kapsamında üniversitemize tanınan kontenjan kapsamında hareketliliğe hak kazanan öğrenciler en az 2 ay ve en fazla 3 ay için hibelendirilecektir. Öğrenciler diledikleri takdirde bu belirtilen süreler dışında hibesiz olarak hareketliliğe devam edebilirler. Yaz staj hareketliliğine hak kazanan öğrenciler stajlarını, yeni akademik dönem başlangıcı olan 26 Eylül 2022 tarihine kadar bitirmek durumundadırlar.
Türkiye Ulusal Ajans portal sayfasında yer alan Erasmus+ duyuru metninde de ifade edildiği üzere öğrenciler 29 Nisan 2022 tarihine kadar sınav sonuçlarına itiraz edebileceklerdir. Asıl olarak hak kazanan öğrenciler bu haklarından vazgeçme halinde 29 Nisan 2022 tarihine kadar feragat dilekçesi sunmak durumundadır. Bu tarihten sonra hareketlilik hakkından vazgeçen öğrencilerin daha sonraki Erasmus+ hareketlilik başvurularında -10 puan uygulaması olacaktır.
Erasmus+ Yaz Stajı Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için oryantasyon yapılacaktır. Öğrencilere yapılacak sunum yeri ve tarihi daha sonra iro.hku.edu.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.
Sınav Sonuçlarını görüntülemek için aşağıdaki linke basınız.
 

Latest News - Announcements