News - Announcements

Konuşma Kulübü
12 Ekim 2018 Cuma 14:16 Haber
Konuşma Kulübü

Değerli Öğrenciler,

Uluslararası İlişkiler Ofisi ve ELT Club geri döndü. Bu yılda İngilizce Konuşma Kulübü YDYO SFL 108'de yapılacak.
 
 
Gün ve Zaman:
 
Her Salı günü saat 12:05
 
Orada görüşürüz!

Speaking Club
12 Ekim 2018 Cuma 14:16 News
Speaking Club

Dear Students,

 
The International Relations Office and ELT Club are back. For one more time, English Speaking Club will be held at YDYO SFL 108 this year.


Day and Timing:
 
Every Tuesday: 12.05 p.m.
 
See you there!

Latest News - Announcements