News - Announcements

Personel Hareketliliği Sonuçları
03 March 2020 Tuesday 14:08 Haber
2021-2022 BAHAR

STAFF MOBILITY FOR ADMINISTRATIVE STAFF (TRAINING)
    ID NO Language Score Lang. By Year 2nd Lang. Cert. Previous Part. 1st Partic. Invitation E.D.C. Not benefited departments Administ. Staff Disability Title Agreement Total Result
1 İdari 13*******08 5 15 0 0 0 10 0 0 15 0 0 0 45 SELECTED
2 İdari 12*******36 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 25 SELECTED
3 İdari 42*******78 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 25 SELECTED
4 İdari 31*******46 0 0 0 -30 0 0 0 0 15 0 0 0 -15 SELECTED
5 İdari 58*******38 5 10 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 40 SELECTED
6 İdari 26*******78 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 25 SELECTED
                                 
STAFF MOBILITY FOR ACADEMIC STAFF (TEACHING)
    ID NO Language Score Lang. By Year 2nd Lang. Cert. Previous Part. 1st Partic. Invitation E.D.C. Not benefited departments Administ. Staff Disability Title Agreement Total Result
1 Akademik 99*******88 10 15 5 0 10 0 0 0 0 0 5 0 45 SELECTED
2 Akademik 57*******48 20 15 0 0 10 10 10 0 0 0 3 0 68 SELECTED
3 Akademik 13*******26 10 15 0 0 10 0 0 0 0 0 7 0 42 SELECTED
4 Akademik 30*******92 10 15 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 37 SELECTED
5 Akademik 52*******94 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 27 SUBSTITUDE1
6 Akademik 12*******44 10 15 0 -30 0 10 10 0 0 0 7 15 37 SELECTED
7 Akademik 52*******22 10 15 0 0 10 10 0 0 0 0 7 0 52 SELECTED
8 Akademik   0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 13 SUBSTITUDE2

2021-2022 Akademik yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği, 15 Kasım 2021- 21 Ocak 2022 tarihleri arasında iro.hku.edu.tr web sayfası üzerinden alınmış olup başvurular ilanımızda açıklanan kriterlere göre değerlendirilmiştir.
Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanlarının Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen 2020 Proje Dönemi hibe miktarına göre dağılımı yapılmıştır. Buna göre Üniversitemiz Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından 12 asıl ve 2 yedek öğretim elemanı belirlenmiştir.
Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilik Süresi:
Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği süresi 3 iş günü ve buna ek olarak gidiş-dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gündür. Personele 5 günlük hibe ödemesi yapılmaktadır.
Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
Hareketlilik süreci 01 Mart 2022’de başlar ve 31 Temmuz 2022’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Hibe ve Ödemeler:
Erasmus+ hibesinin %80’i gitmeden önce, kalan %20’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak akademik personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tabloda hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Bireysel Destek Miktarı:
Ülke Grupları Misafir Olunacak Ülke Günlük Hibe (Avro)
 
Grup A
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç  
153
 
Grup B
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  
136
 
Grup C
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye  
119
 
 
Seyahat Gideri Hesaplamaları:
Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Seyahat Mesafesi Standart Seyahat Hibe
Tutarı (Avro)
10 ila 99 KM arasında 20
100 ila 499 KM arasında 180
500 ila 1999 KM arasında 275
2000 ila 2999 KM arasında 360
3000 ila 3999 KM arasında 530
4000 ila 7999 KM arasında 820
8000 KM veya daha fazla 1500
 
NOT: Yedek listesinde yer alan personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Yapılan puanlama sonucunda eşit puan almış olan personel öncelikle unvan derecesine, hala puanların aynı olması durumunda da hizmet süresi ve Yabancı Dil Puanına göre sıralanmıştır.
NOT: Asıl olarak seçilen akademik ve idari personelin hareketlilik öncesi belgelerini en geç 31 Temmuz 2022 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenler hareketlilikten faydalanamayacak, yerine yedek listesindeki personeller işleme alınacaktır. Hakkından feragat etmek isteyen öğretim elemanlarının, feragat dilekçelerini 04 Şubat 2022 tarihine kadar ofisimize iletmeleri gerekmektedir. Nihayet sonuçlara itiraz için son tarih 07 Şubat 2022’dir. 
Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ve Üniversitemiz Erasmus Komisyonu’nun 28.01.2022 tarihli kararında yer alan önceliklere göre Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce gerçekleştirilmiştir.
 
Saygılarımızla,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Latest News - Announcements